Databank masterproeven

Zoeken op ICPC of auteur masterproef in de bestanden van de geslaagde masterproeven.

Titel Haio Promotor Type ICPC Abstract Scriptie
Het gebruik van opioïde pijnstillers in de populatie VANDEWEEGE Mathieu MATHEI Cathy Kwalitatief onderzoek of kwantitatieve research
Het huisbezoek: visie van patiënten en huisartsen DEPUYDT Benjamin DEVEUGELE Myriam Kwalitatief onderzoek of kwantitatieve research
Oppuntstelling van de keuze van een contraceptivum binnen de huisartsenpraktijk: een praktijkverbeterend project MAERTENS Katrien SCHOENMAKERS Birgitte Kwalitatief onderzoek of kwantitatieve research
"Behandeling van polymyalgia rheumatica" – Adaptatie Duodecim-richtlijn ‘polymyalgia rheumatica’ aan de Belgische zorgcontext ANDRIES Laura VERMANDERE Mieke Adaptatie Richtlijnen L = Bewegingsapparaat
"collect once, use many times' (COUMT)" in het EMD, haalbaar of niet? KOCKX Jens SCHRANS Diego Kwalitatief onderzoek of kwantitatieve research A = Algemeen en niet gespecifieerd
"De opvolging van patiënten met diabetes type 2 en de opsporing van prediabetes in de huisartsenpraktijk" MOONS Liesbeth VAN OLMEN Josefien Kwaliteitsverbeterproject T = Endocriene klieren/stofwisseling/voeding
"Evaluatie van de POC-CRP-test bij lage luchtweginfecties in de huisartspraktijk: een kwalitatieve studie naar barrières en facilitators". HOREMANS Rilke VERBAKEL Jan Kwalitatief onderzoek of kwantitatieve research R = Luchtwegen
"Healthy ageing" en salutogenesis bij 75-plussers met multimorbiditeit CLAES Olivia VAES Bert Kwalitatief onderzoek of kwantitatieve research A = Algemeen en niet gespecifieerd
"Hoe beperkte health literacy van patiënten opsporen: ontwikkelen en toetsen van een e-learning module." DE BRUCKER Eveline VAN NULAND Marc Kwaliteitsverbeterproject A = Algemeen en niet gespecifieerd, Z = Sociale problemen
"Leidt de implementatie van het IRIS platform tot een betere kwaliteit van leven voor de palliatieve patiënt?" VAN LANDEGHEM Charlotte PYPE Peter Kwalitatief onderzoek of kwantitatieve research A = Algemeen en niet gespecifieerd
"Wat zijn de bezorgdheden en noden van mantelzorgers bij niet-oncologische, zorgbehoevende patiënten, specifiek met de implementering van vroegtijdige zorgplanning?" MEES Melanie WENS Johan Kwaliteitsverbeterproject
'Insjallah ' Wanneer mag ik sterven'? Hoe bespreken we het levenseinde met de patiënt van Marokkaanse origine? GOVAERTS Jesse WENS Johan Kwalitatief onderzoek of kwantitatieve research
'Lateral and medial epicondylitis' : Adaptatie van de Duodecimrichtlijn naar de Belgische context. CLAES Anneleen VANDEVOORDE Jan Kwalitatief onderzoek of kwantitatieve research
'Opsporing van sarcopenie met de BelRAI- een Comprehensive Geriatric Assessment'. Een prospectieve studie. EKINCI Hafize Kwalitatief onderzoek of kwantitatieve research
'Toegankelijkheid van anticonceptie bij vrouwen uit kwetsbare groepen' (Een analyse van kwetsbare groepen uit het wijkgezondheidscentrum De Brugse Poort) NYIRAGUHIRWA Chantal AVONTS Dirk Kwalitatief onderzoek of kwantitatieve research
"Dokter, ik heb een myocardinfarct!" Over de internetpatiënt: hoe de wachtzaal van de huisarts plots vol specialisten zit. LATOUR Sylvie GOEDHUYS Jo Kwalitatief onderzoek of kwantitatieve research
Kwalitatief onderzoek of kwantitatieve research
Kwalitatief onderzoek of kwantitatieve research
Kwalitatief onderzoek of kwantitatieve research
"Persoonsgerelateerde informatie (PERI): een kwalitatieve analyse van patiëntencasussen uit de eerste lijn.? DE SMET Kaatje WILLEMS Sara Kwalitatief onderzoek of kwantitatieve research
"Time trends in statin use and incidence of recurrent cardiovascular events in secondary prevention between 1999 and 2013: a registry-based study" LALEMAN Nele VAES Bert Kwalitatief onderzoek of kwantitatieve research
Kwalitatief onderzoek of kwantitatieve research
'Behandeling van Obstipatie' Adaptatie Duodecim-richtlijn 'Obstipatie bij de volwassene' DEWULF Emmanuel VAN ROYEN Paul Kwalitatief onderzoek of kwantitatieve research
'De evaluatie van een e-learning tool over ‘het slechtnieuwsgesprek’, door HAIO’s en studenten' AGON Thomas PYPE Peter Kwalitatief onderzoek of kwantitatieve research A = Algemeen en niet gespecifieerd
'De invloed van de COVID-19-pandemie op het mentale welzijn van zwangeren en vrouwen in de kraamperiode COUDRON Sébastien VAN NULAND Marc Systematisch literatuuronderzoek P = Psychische problemen, W = Zwangerschap, bevalling en geboorteregeling
'De invloed van de COVID-19-pandemie op het mentale welzijn van zwangeren en vrouwen in de kraamperiode' KIMPE Mats VAN NULAND Marc Systematisch literatuuronderzoek P = Psychische problemen, W = Zwangerschap, bevalling en geboorteregeling
'De patiënt is ongerust' Een focusgroepanalyse van het concept 'niet-pluisgevoel bij de patiënt' en haar determinanten. COOLS Julie GOEDHUYS Jo Kwalitatief onderzoek of kwantitatieve research
'Dokter, hoeveel dagen zal ik krijgen? Arbeidsongeschiktheid: welke criteria past de huisarts toe? REMAUT Lloyd DE SUTTER An Kwalitatief onderzoek of kwantitatieve research
'Health-related quality of life in patients with dementia' REMY Jolien DE SMEDT Delphine Kwalitatief onderzoek of kwantitatieve research N = Zenuwstelsel
'Het effect van een gestructureerde en systematische registratie van de rookstatus en het gebruik van een draaiboek rond rookstopbegeleiding op het rookgedrag van de patiënt: een kwaliteitsverbeterend project.' NAILIS Laura VANDEVOORDE Jan Kwalitatief onderzoek of kwantitatieve research
'Wat is de rol van de huisarts bij adolescenten met mentale problemen?' VANTHUYNE Sofie PYPE Peter Kwalitatief onderzoek of kwantitatieve research P = Psychische problemen
(Her)opstart van anticonceptie postpartum, een kwaliteitsverbeterend project TERPSTRA Ita PEREMANS Lieve Kwalitatief onderzoek of kwantitatieve research
Kwalitatief onderzoek of kwantitatieve research
(on)nodige onderzoeken bij patiënten met hypertensie, ischemische hartziekte en hartfalen HAEX Brecht DEVROEY Dirk Kwalitatief onderzoek of kwantitatieve research K = Cardiovasculair stelsel
(post)menopauzale hormonale substitutietherapie in de praktijk CRAUWELS Eva VANKRUNKELSVEN Patrik Kwalitatief onderzoek of kwantitatieve research
(Sub)acute moeheid in de huisartsenpraktijk: een evidence-based benadering van deze klacht bij patiënten tot middelbare leeftijd STAESSENS Lidewij DE CORT Paul Kwalitatief onderzoek of kwantitatieve research
24-uurs bloeddrukmeting in de eerste lijn: correlatie met conventionele metingen en effect op beleid. VANDENAMEELE Steffi DE CORT Paul Kwalitatief onderzoek of kwantitatieve research
24-uurs bloeddrukmeting in de huisartsenpraktijk: gebruik voor follow-up van arteriële hypertensie GIELEN Benoit DEVROEY Dirk Kwaliteitsverbeterproject K = Cardiovasculair stelsel
24-uurs bloeddrukmeting in de huisartsenpraktijk: het stellen van een correcte diagnose van hypertensie RUTTEN Linde DEVROEY Dirk Kwaliteitsverbeterproject K = Cardiovasculair stelsel
65-plussers in beweging: een vergelijkende studie tussen klassieke kracht- en evenwichtsoefeningen en whole-body-vibration DEFOIRDT Sarah Vanden Bossche Luc Kwalitatief onderzoek of kwantitatieve research
?ACTIEVE VOEDINGS- EN BEWEGINGSBEGELEIDING VAN PATI?NTEN MET HYPERCHOLESTEROLEMIE. LUKT HET MENSEN TE MOTIVEREN TOT EEN GEZONDERE LEVENSSTIJL EN WAT ZIJN DE EFFECTEN OP HET CHOLESTEROLGEHALTE?? BOONEN Sanne AERTGEERTS Bert Kwalitatief onderzoek of kwantitatieve research
?Allo Allo!? Informele telefonische triage: hoe presteren secretaresses op huisartsenwachtposten in België wat betreft inschatting van de urgentie aan de telefoon? VAN BERGEN Jonathan REMMEN Roy Kwalitatief onderzoek of kwantitatieve research
?Behandeling van Trochanterpijn syndroom? ? Adaptatie Duodecimrichtlijn ?Trochanterpijn? aan de Belgische Context PEETERS Jasna VAN ROYEN Paul Kwalitatief onderzoek of kwantitatieve research
?Cerebral infarction? (ischaemic stroke): Adaptatie van een duodecim-richtlijn aan de Belgische zorgcontext VAN DEN DURPEL Lenny CHRISTIAENS Thierry Kwalitatief onderzoek of kwantitatieve research
?Diagnostiek van Trochanter pijn syndroom? Adaptatie Duodecim richtlijn aan Belgische context PASKEVICIUTE Agne VAN ROYEN Paul Kwalitatief onderzoek of kwantitatieve research
?Dokter, het gaat niet meer!? De meerwaarde van de Vierdimensionale Klachtenlijst (4DKL) in de huisartsenpraktijk. DENDOOVEN Liesbeth GOEDHUYS Jo Kwalitatief onderzoek of kwantitatieve research
Kwalitatief onderzoek of kwantitatieve research
?Een vergelijking van drie potenti?le methoden om patiënten met verhoogd osteoporoserisico op te sporen in de huisartspraktijk. Welke methode levert de beste resultaten op?? DE VIL Lien VERHOEVEN Veronique Kwalitatief onderzoek of kwantitatieve research
?Hou je dokter niet aan het lijntje?: Hoe kunnen we de telefonische onderbrekingen tijdens de consultaties beperken? VANYSACKER Jens AVONTS Dirk Kwalitatief onderzoek of kwantitatieve research
Kwalitatief onderzoek of kwantitatieve research